voorzien wij in een transparante communicatie en feedbackmomenten

Werknemers die weten wat er van hen verwacht worden, die de juiste informatie op het juiste moment krijgen, die betrokken worden op wat er leeft in de organisatie,… zijn beter gemotiveerd en vaak gelukkiger in hun werk.

Als organisatie hebben we dan ook aandacht voor dit aspect werkgeverschap. We zorgen ervoor dat er een passend sociaal beleid gehanteerd wordt, dat ten minste gebaseerd is op de geldende normen en wetgeving. We bieden onze werknemers mogelijkheden voor loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling en houden onze werknemers gemotiveerd in hun werk.

Belangrijk is ook dat we een systeem van functioneringsgesprekken hanteren, zodat de werknemer tijdig feedback krijgt. Daarnaast moedigen we onze medewerkers ook aan om verbeterwensen te formuleren en geven we hier, waar mogelijk en gewenst, ook gevolg aan.

KRACHT VAN MENSEN: PREZO

PREZO Woonzorg ziet het geloven in de kracht van medewerkers als een belangrijke voorwaarde voor het leveren van kwaliteit. In PREZO wordt dan ook uitgebreid stil gestaan bij dit thema, met allerhande instrumenten en online bronnen.

> http://www.prezowoonzorg.be

Advertenties