proberen wij jobzekerheid op lange termijn te bieden

Werkzekerheid is, vooral voor mensen met een kwetsbare maatschappelijke achtergrond, van groot belang. Werkzekerheid betekent ook inkomenszekerheid, wat zowel op financieel vlak als op psychologisch vlak heel wat moeilijkheden kan voorkomen of wegnemen.

In de mate van het mogelijke, bieden we daarom jobzekerheid op lange termijn. We vermijden tijdelijke of kortlopende contracten, in het bijzonder wanneer het gaat over arbeidsplaatsen voor laaggeschoolde werknemers en geven nieuwe werknemers alle kansen.

We zijn steeds correct in onze communicatie rond werkmogelijkheden en houden ons ook aan vooropgestelde beloftes. Zo vervangen we, contracten naar contracten van onbepaalde duur, wanneer dit in een aanwerving vooropgesteld werd.

Tot slot geven we bijzondere aandacht aan de tewerkstelling van kwetsbare groepen in onze voorziening en bieden we hen extra ondersteuning wanneer dit nodig blijkt.

Advertenties