hebben wij aandacht voor situaties van armoede, uitsluiting of psychosociale druk bij al onze werknemers en vrijwilligers

De werknemers zijn het hart van onze voorziening. Welk werk ze ook op zich nemen, allen zijn ze van onschatbare waarde. Het is dan ook in ieders belang dat onze werknemers zich goed voelen op het werk – en daarbuiten. Als voorziening willen wij onze werknemers ondersteunen en aandacht hebben voor hun specifieke situatie.

Flexibiliteit in werkuren is, in het bijzonder voor alleenstaande ouders, een grote hulp. Wij willen, in de mate van het mogelijke met onze werknemers oplossingen zoeken om werk en gezin te kunnen combineren.

Daarnaast zoeken we, samen met werknemers, naar oplossingen voor hun specifieke problemen.

VORMING EN GOEDE PRAKTIJK

Zorgbedrijf Antwerpen zet dan weer in op flexibele werkuren en een fonds waar werknemers sociale, renteloze, leningen kunnen afsluiten wanneer een plotse, tijdelijke financiële nood zich stelt.

Advertenties