sensibiliseren wij het personeel en onze vrijwilligers in het opmerken van en omgaan met armoede en sociale uitsluiting

De leefwereld van mensen met een verhoogd armoederisico verschilt in meerdere aspecten met de leefwereld van andere mensen. Tegelijk zijn er ook vele overeenkomsten, die niet meteen gezien worden.

Binnen ons woonzorgcentrum proberen we te sensibiliseren rond het armoederisico bij ouderen (mogelijk bewoners) Dit doen we door het aanbieden van vorming, waarbij eventueel beroep wordt gedaan op een externe partner.

Ook de actie van Welzijnszorg biedt ons kansen om rond het thema te werken. We organiseren een concrete actie en grijpen de campagne aan om stil te staan bij armoedeproblematiek in onze eigen voorziening.

VORMING

In Vlaanderen werken verschillende organisaties vormingen uit rond armoede. Caritas Vlaanderen werkte samen met Cairos een vormingsaanbod uit rond armoede in woonzorgcentra en het Charter.

Vorming en begeleiding

Advertenties