passen wij een toegankelijkheidstoets toe bij het organiseren van activiteiten

Activiteiten en uitstappen zijn essentieel in het deelnemen aan het sociale leven binnen een voorziening. Maar, vaak zijn er kosten verbonden aan activiteiten of uitstappen die deelname van bepaalde bewoners afremmen of onmogelijk maken. Soms zijn deze kosten niet meteen zichtbaar, denk maar aan het betalen van een rondje tijdens een (gratis) potje kaarten.

Wanneer we activiteiten of uitstappen organiseren, houden we rekening met de financiële toegankelijkheid van deze uitstappen. Hiervoor stellen we een participatietoets op, die telkens nagaat of een activiteit of uitstap voldoende laagdrempelig is. Wanneer een initiatief niet voldoende toegankelijk blijkt te zijn, bekijken we hoe we de drempel kunnen verlagen of zoeken we naar een alternatieve mogelijkheid.

PARTICIPATIETOETS?

Toegankelijkheidstoetsen kennen we vooral wanneer het gaat over infrastructuur. Caritas Vlaanderen vertrok vanuit hetzelfde principe en stelde een toets op die toepasbaar is voor activiteiten en uitstappen in woonzorgcentra.

Binnenkort online beschikbaar

Advertenties