ontwikkelen wij een hulpmiddelenbeleid zodat onze bewoners maximaal kunnen participeren aan de activiteiten van het dagelijks leven

Ouder worden brengt ook lichamelijke lasten met zich mee. Stappen gaat niet meer zo vlot, ogen willen niet meer mee of de kans op tandverlies neemt toe. Voor deze problemen zijn vandaag heel wat oplossingen voorhanden, maar vaak hangt hier ook een prijskaartje aan.

Wij proberen ervoor te zorgen dat de prijs voor hulpmiddelen geen bezwaar vormt voor onze bewoners om er gebruik van de maken. Deze hulpmiddelen zijn immers nodig om hen deel te laten aan normale activiteiten en maken zo een fundamenteel onderdeel uit van hun menswaardigheid.

Zo zorgen we voor een aanbod hulpmiddelen die op vraag van de bewoner gebruikt kunnen worden, zoals een looprek, een rolstoel, een beeldschermloep,… Voor hulpmiddelen die niet gedeeld gebruikt kunnen worden, zoals een bril, een kunstgebit,… zoeken we samen met de bewoner naar mogelijkheden die de menswaardigheid verhogen en toch financieel haalbaar zijn.

Advertenties