informeren en helpen wij onze bewoners zodat zij hun eigen rechten kunnen opnemen en uitoefenen

Weten welke rechten je hebt en hoe je ze kan opnemen, is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Zeker wanneer je niet goed vertrouwd bent met taalgebruik of procedures, is het moeilijk om je rechten te kennen en op te nemen.

Onze sociale dienst staat (potentiële) bewoners en hun families bij in het opzoeken over welke rechten ze beschikken. We doen dit op een proactieve wijze, wat wil zeggen dat we niet wachten op een vraag vanuit een bewoner, maar zelf nagaan over welke bijkomende rechten een bewoner eventueel beschikt.

Wanneer er bepaalde rechten onbenut blijven, maken we de bewoner hier op attent en bekijken we samen welke stappen moeten gezet worden om een recht op te nemen. Hiervoor doen we eventueel een beroep op bijvoorbeeld het lokale OCMW of een CAW.

PROACTIEF ZOEKEN: DE RECHTENVERKENNER

De Vlaamse overheid ontwikkelde een website waar je kan nagaan over welke rechten iemand beschikt. Op basis van je postcode kan je opzoeken welke rechten er bestaan en hoe je ze kan aanvragen.

>http://www.rechtenverkenner.be

Advertenties