hebben wij een visie in onze voorziening over hoe om te gaan met armoede en sociale uitsluiting en zijn onze medewerkers en vrijwilligers hiervan op de hoogte

Werken aan armoede en sociale uitsluiting doen we samen met alle werknemers en vrijwilligers in ons woonzorgcentrum. Daartoe werken we een visie uit, die uitmondt in een handelingswijze.

Indien onze medewerkers of vrijwilligers te maken krijgen met situaties van armoede en sociale uitsluiting, weten zij hoe daarmee – met respect en in discretie – om te gaan. De handelingswijze wordt beschreven in ons kwaliteitshandboek en gecommuniceerd naar al onze medewerkers en vrijwilligers.

Ook voor onze medewerkers van de sociale dienst beschrijft de handelingswijze welke mogelijke stappen zij kunnen ondernemen wanneer er situatie van armoede of sociale uitsluiting vermoed wordt.

WAT IS JOUW VISIE ?

Het MFC Koninklijk Orthopedagogisch Centrum in Antwerpen ontwikkelde een duidelijke visie rond armoede en diversiteit. Deze kwam tot stand in hun Aandachtscel Armoede, waar geëngageerde personeelsleden samen nadenken over armoede in hun voorziening.

De visietekst is snel en duidelijk raadpleegbaar via hun website.

> http://www.koca.be

Advertenties