zoeken we samen met minder- kapitaalkrachtige bewoners naar een realistisch betalingsplan

Wanneer zich betalingsproblemen zouden stellen, schakelen we discreet onze sociale dienst in. We proberen het betalingsprobleem te situeren zodat we op een op een juiste wijze kunnen reageren.

Mochten de betalingsproblemen aanhouden, gaan we met de bewoners en hun familie (eventueel met de bewindvoerders of onderhoudsplichtigen) aan de slag om een realistische oplossing te voorzien. In deze zoektocht raadplegen we andere partners, zoals het bevoegd OCMW, zodat snel tot een oplossing kan gekomen worden.

We doen geenszins beroep op een advocaat of deurwaarder om achterstallige bedragen te recupereren.

Wanneer blijkt dat de kamerkeuze één van de factoren is in de betalingsachterstand, kan eventueel voorgesteld worden om te verhuizen naar een goedkopere kamer.

STUDIEDAG BETALING BEWONERSFACTUUR

Zorgnet Vlaanderen organiseerde eind 2014 een studiedag over de betaling van bewonersfacturen in de ouderenzorg. Ook de vraag ‘wat bij uitblijven van betaling’ kwam hier aan bod. Een overzicht en een checklist rond betalingsmoeilijkheden vind je op de website van Zorgnet Vlaanderen.

> http://www.zorgnetvlaanderen.be

Advertenties