houden wij bij een potentiële opname naast de zorgzwaarte ook rekening met de sociale context

Ons woonzorgcentrum formuleert een waardig antwoord op iedere vraag naar opname die wordt gesteld. Gezien het overheidsbeleid (en bijgevolg de financiering) vooral gericht is op zware zorg in woonzorgcentra, krijgen ouderen met zware zorgbehoefte voorrang bij opname.

Ook ouderen die niet meteen opgenomen kunnen worden, moeten echter geholpen worden. Is er mantelzorg aanwezig, is de thuiszorg voldoende ingeschakeld, is bijkomende ondersteuning mogelijk? Wat zijn alternatieve mogelijkheden die een opname kunnen uitstellen? We denken aan kortverblijf, dagverzorging, assistentiewoningen en daarnaast ook aan partners in de eerstelijn.

Voor ouderen en hun families is het vaak moeilijk om het bos door de bomen te zien in het huidig zorgaanbod. Onze sociale dienst kan hen hierin bijstaan en doorverwijzen, rekening houdend met de specifieke situatie (zowel zorgprofiel als sociale context) van de betrokkene.

NAAR WOONZORGWIJKEN

Park Passionisten in Tienen combineert het traditionele Woonzorgcentrum met een omliggende sociale woonwijk gericht op gezinnen én ouderen. Ze verschilt van andere wijken door de menselijke en professionele aandacht voor bewoners met zorgbehoeften en zorgvragen.

> http://www.parkpassionisten.be

Advertenties