Charter

Logo Charter Armoede

Het Charter Armoede in Woonzorgcentra wil binnen de residentiële ouderenzorg aandacht creëren voor armoede en sociale uitsluiting. Armoede is immers aanwezig in alle lagen van de bevolking, ook bij ouderen. Voorzieningen komen regelmatig in contact met uitgesproken vormen van armoede en sociale uitsluiting, zoals onbetaalde facturen of een gebrek aan noodzakelijke hulpmiddelen. Armoede komt ook minder uitgesproken naar voren, wanneer ouderen bijvoorbeeld niet deelnemen aan betalende activiteiten of kiezen voor een minder comfort.

Het Charter focust op drie thema’s: (1) financiële toegankelijkheid voor bewoners, (2) sociale uitsluiting van bewoners en (3) het ondersteunen van kwetsbare werknemers. Aan de hand van verschillende stellingen met bijhorende concrete tips, willen we voorzieningen handvaten aanreiken om in hun omgeving aan de slag te gaan met het thema. Tot slot bieden we ook vorming aan rond dit thema en voorzien we een begeleidingstraject bij de implementatie van het Charter.

Om de financiële toegankelijkheid voor onze bewoners te garanderen…

Om sociale uitsluiting van onze bewoners tegen te gaan…

Om werknemers in ons woonzorgcentrum te ondersteunen…

Vorming en begeleiding

Affiche Charter A3

Advertenties